Senioru tūrisma attīstība nomaļos reģionos

Par projektu

Projekts “Senioru tūrisma attīstība nomaļos reģionos” (“TOURAGE”) uzsver, ka demogrāfiskās situācijas izmaiņas un vidējā vecuma paaugstināšanās jāuztver ne tikai kā šķēršļi – tās var būt arī jaunas iespējas reģiona attīstībai. Tūrisms ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm Eiropā, un nomaļajiem reģioniem šajā nozarē vēl ir daudz līdz šim neapgūtu un neapzinātu attīstības iespēju. Projekta ietvaros tiek apzināti labās prakses piemēri, kā senioru skaita palielināšanās apstākļos iespējams veicināt senioriem piemērotu tūrisma pakalpojumu attīstību.

Balstoties uz “TOURAGE” aktivitātēm, iespējams attīstīt jaunus tūrisma pakalpojumus un produktus, kas apmierinātu senioru tūristu vēlmes un vajadzības. Partneru sadarbības rezultāti būs nozīmīgi saziņai ar visu Eiropu, tā rodot un pilnveidojot “senioru tūrisma modeli” un izpētot iespējas, kā uzlabot senioru tūrisma politiku reģionālā līmenī.

Mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt senioru tūrismu, lai sekmētu reģiona ekonomisko izaugsmi un atbalstītu aktīvu un veselīgu novecošanu. Projekta laikā tiks informēti reģionu pārvaldes institūciju atbildīgie darbinieki, lēmumu pieņēmēji, politiķi un veselības aprūpes un tūrisma sektorā strādājošie par izaicinājumiem un ieguvumiem, ko sniedz senioru tūrisms, kā arī par tā nākotnes iespējām un pašreizējām tendencēm. Tāpat arī sabiedrība tiks informēta par visiem projekta laikā apzinātajiem labās prakses piemēriem senioru tūrisma jomā.

Aktivitātes

• Meklēt labās prakses piemērus, lai saprastu izaicinājumus, kādi saistāmi ar senioru tūrismu, tajā pašā laikā skaidri apzinoties reģionālā senioru tūrisma iespējas;

• Rast veidus, kā sabiedrības novecošanās var būt priekšrocība, strukturālas pārmaiņas saistot ar jauniem procesiem. • Izvērtēt galvenos izaicinājumus reģionālā senioru tūrisma jomā;

• Apmainīties pieredzēm par senioru tūrismu, rīkojot seminārus, darba grupu tikšanās un pieredzes apmaiņas vizītes. • Partneru savstarpējo attiecību stiprināšana;

• Kopēju metodoloģiju izstrādāšana un rekomendāciju sniegšana, pamatojoties uz projekta laikā apzinātajiem labās prakses piemēriem un veiktajiem reģionālajiem pētījumiem;

• Iegūto rezultātu popularizēšana senioru tūrisma attīstībai visā Eiropā;

• Attīstīt tīklošanu un sinerģiju ar visas Eiropas “sudraba ekonomikas” tīkliem un projektiem;

• Veicināt ilgtspējīgu reģionālu tautsaimniecību un labklājību.